Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdür Vekili
Mehmet TAYLAN
Görev Tanımı
 • Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yapı, tesis, onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,
 • Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,
 • 18. madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak,
 • Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak,
 • Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak,
 • Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı üretilmiş asfaltı, altyapısı tamamlanmış yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyenin ihtiyaç duyduğu çeşitli demir işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak,
 • Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini yapmak/yaptırmak,
 • Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,
 • Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,
 • Korkuluk imalatı gibi çeşitli demir işlerini yapmak/yaptırmak.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm Hakları Saklıdır.
DAZKIRI BELEDİYESİ
BAŞKAN
Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'a Mesaj
KURUMSAL
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Etik Komisyon
Eski Başkanlar
Müdürlükler
E-BELEDİYE
Online Ödeme
Bölge Değerleri
İnşaat Maliyet Bedelleri
DAZKIRI
Giriş
Genel Tanıtım
Kuruluş
Tarihçe
Coğrafya
Ulaşım
Copyright © 2015 Dazkırı Belediyesi | dazkiri@dazkiri.bel.tr | www.dazkiri.bel.tr
Tasarım , Programlama : Bilgi İşlem Birimi 69