EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri gerekmektedir.

1-NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE BİRER ADET FOTOKOPİSİ

Resimli, son (10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği.

2-EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler

a) 17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile

b) 16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır.

3-FOTOĞRAF
4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın, ön cepheden baş açık sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.)

4-SAĞLIK RAPORU

Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.

5-EVLENME EHLİYET BELGESİ (Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır)

6-ÖZEL BELGELER

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

VEKALETNAME:

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. (Sürücü Belgesi/Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez)