FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FIRAT HOZER
FEN İŞLERİ MÜDÜR V.

Müdürlüğün yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, söz konusu hizmet ve yatırımların ihale edilmesini, kontrollük işlerinin yürütülmesini sağlamak,

Yapı, tesis, onarım ve inşaat işlerinin kontrollük işlerinin yürütülmesini yapmak veya yaptırmak,

Hizmet ve yatırımlar için gerekli olan malzeme, iş makinesi, yedek parça vb. diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlamak/hazırlatmak ve temin etmek,

18. madde uygulaması ve altyapısı tamamlanmış yolları açmak,

Açtığı yolların tekniğine uygun olarak temel ve üst kaplamalarını yapmak veya yaptırmak,

Altyapı ve üstyapı konusunda ilimizde faaliyette bulunan diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak için periyodik toplantılar yaparak altyapı işlerinin koordinasyonunu ve takibini yapmak,

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tekniğine uygun asfalt üretimini yapmak veya yaptırmak, bu konuda gerekli alımları yapmak,

Asfalt şantiyesinde ürettiği veya dışarıdan satın aldığı üretilmiş asfaltı, altyapısı tamamlanmış yollara serme ve sıkıştırma işlemini yapmak veya yaptırmak,

Belediyenin ihtiyaç duyduğu çeşitli demir işlerini yapmak veya yaptırmak,

Belediyeye ait yapıların tadilatı, elektrik ve sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

Yol ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak,

Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini yapmak/yaptırmak,

Belediyenin telsiz iletişimini ve elektrik ile ilgili işlerini yapmak/yaptırmak,

Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin verimli çalışmalarını sağlamak, talep halinde ve iş durumuna göre görevlendirmeleri yapmak, iş makineleri ile ilgili her türlü tamir, bakım işlerini, akaryakıt teminini sağlamak,

Korkuluk imalatı gibi çeşitli demir işlerini yapmak/yaptırmak.


GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ