İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

2

18.01.2023

16:00

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Esentepe Mahallesi 7 ada 117 parsele imar planı yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu belediye meclisimizin 06/01/2023 tarihli toplantısında 5’inci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Esentepe Mahallesi 7 ada 117 parsel de İmar Planı yapılması hususu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen İlçemiz Esentepe Mahallesi 7 ada 117 parsel sayılı taşınmaza yönelik imar planı yapılması ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün, Mekânsal Planların E-Plan otomasyon sistemi uygulamasına PlanGML formatında yüklenmesine ilişkin esaslarında, İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b fıkrası gereği üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde e-Plan Otomasyon Sistemine yüklenmesi zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir. Komisyonumuza iletilmiş olan imar planı incelenmiş olup planın E-Plan otomasyon sistemine PlanGML formatında yüklenmediği görülmüştür.

Söz konusu 7 ada 117 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı yapılması ile ilgili plan verilerinin E-Plan otomasyon sistemine yüklenerek kurumumuza başvurulduktan sonra yeniden değerlendirilmesi, Hasan ŞENKAYA’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Üyesi

İmar Komisyonu Üyesi