İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

6

05.05.2023

15:45

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Yeniyol Mahallesinde 227 ada 36 ve 37 parsellerin tamamı ve 22 parselin yol alanında kalan kısımlarının kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması

Komisyonun İncelemesi: Meclisimizin 05.05.2023 tarihli toplantı gündeminin 4’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp, (Meclis Toplantısına ara verilerek) komisyonumuza havale edilen, “Yeniyol Mahallesinde 227 ada 36 ve 37 parsellerin tamamı ve 22 parselin yol alanında kalan kısımlarının kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgilidir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

İlçemiz Yeniyol Mahallesinde 227 ada 36 ve 37 parsellerin tamamı ve 22 parselin yol alanında kalan kısımlarının kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun İlçemizin kalkınmasında katkı sağlayacağından, yol ve alanlarının oluşmasına olanak sağlayacağından dolayı 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 18’inci maddesinin (u) bendi gereği, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi