İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

7

05.05.2023

16:00

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Barbaros Mahallesinde 149 ada 6 parsel numaralı taşınmaz yol alanında kaldığından kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması

Komisyonun İncelemesi: Meclisimizin 05.05.2023 tarihli toplantı gündeminin 5’inci gündem maddesi olarak görüşülüp, (Meclis Toplantısına ara verilerek) komisyonumuza havale edilen, “Barbaros Mahallesinde 149 ada 6 parsel numaralı taşınmaz yol alanında kaldığından kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgilidir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

İlçemiz Barbaros Mahallesinde 149 ada 6 parsel numaralı taşınmaz yol alanında kaldığından kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun İlçemizin kalkınmasında katkı sağlayacağından, yol ve alanlarının oluşmasına olanak sağlayacağından dolayı 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 18’inci maddesinin (u) bendi gereği, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi

 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Güncel Haberler

WHATSAPP TALEP HATTI