İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

3

01.03.2024

14:45

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Yeniyol Mahallesinde daha önceden İmar Programına alınmış olan Yeniyol Mahallesi 229 ada 14 parselin ada parsel numarası değişerek 461 ada 10 parsel olduğundan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması

Toplantıya Katılmayanlar: Hasan ŞENKAYA

Komisyonun İncelemesi: Meclisimizin 01.03.2024 tarihli toplantı gündeminin 3 üncü gündem maddesi olarak görüşülüp, (Meclis Toplantısına ara verilerek) komisyonumuza havale edilen, “Yeniyol Mahallesinde daha önceden İmar Programına alınmış olan Yeniyol Mahallesi 229 ada 14 parselin ada parsel numarası değişerek 461 ada 10 parsel olduğundan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgilidir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

İlçemiz Yeniyol Mahallesinde daha önceden İmar Programına alınmış olan Yeniyol Mahallesi 229 ada 14 parselin ada parsel numarası değişerek 461 ada 10 parsel olduğundan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun İlçemizin kalkınmasında katkı sağlayacağından, yol alanlarının oluşmasına olanak sağlayacağından dolayı 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması komisyonumuzca katılanların oy birliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 18’inci maddesinin (u) bendi gereği, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Mehmet DOĞAN

 

Yüksel ŞENOCAK

İmar Komisyonu Başkan V.

 

İmar Komisyonu Başkanı