PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

1

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi:

05.08.2022

 

 

 

 

 

Konu: Ek Ödenek Verilmesi

Komisyon İncelemesi:

Belediye Meclisimizin 2022 yılı Ağustos ayı toplantısının 05.08.2022 tarihli birleşiminde 1. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyesinin 2022 yılı “Ek Bütçe” talebinin görüşülmesi talebine ilişkin 26.07.2022 tarihli ve E-83783809-840-1697 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;

“BAŞKANLIK MAKAMINA

Bütçenin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan fiyat artışları nedeniyle ek ödenek tahsisi ihtiyacı doğmuştur. Buna göre gider bütçesi harcama birimlerinden,

46.03.10.02 Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 01.04 Geçici Personel Ödenek Tertibine                                                          25.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 01.05 Diğer Personel Ödenek Tertibine                                                          260.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ödenek Tertibine                   100.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05 Hizmet Alımları Ödenek Tertibine                                                      150.000,00 TL.

46.03.10.18 Yazı İşleri Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01 Memurlar Ödenek Tertibine                                                                 100.000,00 TL.

46.03.10.32 Fen İşleri Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.02 Sözleşmeli Personel Ödenek Tertibine                                                260.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 02.02 Sözleşmeli Personel SGK Primleri Ödenek Tertibine                          35.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ödenek Tertibine                1.500.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.05 Hizmet Alımları Ödenek Tertibine                                                      100.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları Ödenek Tertibine            500.000,00 TL

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Ödenek Tertibine              1.000.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 06.05 Diğerleri Ödenek Tertibine                                                                 8.000.000,00 TL.

46.03.10.33 Diğer İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 01.03 İşçiler Personel Giderleri Ödenek Tertibine                                        150.000,00 TL.

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ödenek Tertibine             22.000.000,00 TL.

46.03.10.34 Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01 Memurlar Ödenek Tertibine                                                                 180.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 02.01 Memurlar Personel SGK Primleri Ödenek Tertibine                           23.000.00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.04 Görev Giderleri Ödenek Tertibine                                                          60.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları Ödenek Tertibine             50.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri Ödenek Tertibine                                   600.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödenek Tertibine     550.000,00 TL.

46.03.10.35 İtfaiye Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

03.2.0 Fonksiyonel Kod, 01.01 Memurlar Ödenek Tertibine                                                                 250.000,00 TL.

03.2.0 Fonksiyonel Kod, 02.01 Memurlar Personel SGK Primleri Ödenek Tertibine                           12.000.00 TL.

46.03.10.36 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 01.03 İşçiler Personel Giderleri Ödenek Tertibine                                        800.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ödenek Tertibine                   250.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.05 Hizmet Alımları Ödenek Tertibine                                                  1.000.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alımları Ödenek Tertibine           250.000,00 TL.

Olmak üzere toplam 38.205.000,00 TL Ek Ödenek verilmesi gerekmektedir.

Gelir karşılığı olarak;

03.01.01.99-   Diğer mal satış geliri                                                                                                         23.500.000,00 TL

05.02.02.51-   Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar                                                          12.500.000,00 TL

06.01.05.01-   Arsa Satışı                                                                                                                           2.205.000,00 TL

TOPLAM                                                                                                                                                   38.205.000,00 TL

Gelir tahmini tespit edilmiştir. Böylece gider ve gelir ek bütçe teklifinde denklik sağlanmıştır. Mahalli İdareler Bütçe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereği meclisimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Denilmektedir.

Komisyonun Görüşü:

Dazkırı Belediyesinin, ekli listede kaynağını belirttiği 38.205.000,00 TL tutarındaki ek ödenek talebi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi ile 65. Maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Feridun TEKER

Naciye İPEK

Tamer TAŞKIN

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Komisyon Üyesi