PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

2

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi:

Rapor Saati:

01.11.2022

15.15

 

Konu: Belediyemiz 2023, 2024 ve 2025 mali yılı gelir-gider bütçesi

Komisyonun İncelemesi: Encümenin 26.08.2022 tarih ve 70 sayılı kararıyla tasarı haline getirilen, belediyemiz 2023, 2024 ve 2025 mali yılı gelir-gider bütçesi, meclisimizin 01.11.2022 tarihli toplantısında, 2’inci gündem maddesi ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edildiğinden, yapılan inceleme neticesinde;

2023, 2024 ve 2025 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61, 62, 63, 64 ve 65’inci maddeleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13’üncü maddesinde hükümler ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki ilgili hükümler çerçevesinde hazırlandığı incelenmiş olup,

2023 yılı bütçe kararnamesi üzerinde yapılan incelemede 10 maddeden oluşmuştur.

Ayrılan yedek ödenek yönetmeliğin öngördüğü şekilde gelir tahmininin %10’nunu aşmamaktadır.

2024 ve 2025 yılları Bütçeleri, 2023 yılı temel alınarak, 2024 için %50 2025 için %50 artışla düzenlendiği incelenmiştir. Buna göre:

1- 2023 Yılı için;

A- Gider Bütçesi Cetveli

KODU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

02

Özel Kalem Hizmetleri

3.567.000,00

3.567.000,00

3.567.000,00

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

973.000,00

973.000,00

973.000,00

32

Fen İşleri Müdürlüğü

35.698.000,00

35.698.000,00

35.698.000,00

33

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

37.909.000,00

37.909.000,00

37.909.000,00

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

16.142.000,00

16.142.000,00

16.142.000,00

35

İtfaiye Müdürlüğü

1.667.000,00

1.667.000,00

1.667.000,00

36

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

19.265.000,00

19.265.000,00

19.265.000,00

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

365.000,00

365.000,00

365.000,00

Toplam

115.581.000,00

           

B- Gelir Bütçesi Cetveli

KODU

GELİRİN TÜRÜ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

01

Vergi Geliri

6.920.000,00

6.920.000,00

6.920.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

64.310.000,00

64.310.000,00

64.310.000,00

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

05

Diğer Gelirler

26.801.000,00

26.801.000,00

26.801.000,00

06

Sermaye Gelirleri

15.500.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

Toplam

115.581.000,00

Komisyonumuza; 115.581.000,00 TL olarak gelen 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- 2024 Yılı için;

KODU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

02

Özel Kalem Hizmetleri

5.350.500,00

5.350.500,00

5.350.500,00

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

1.459.500,00

1.459.500,00

1.459.500,00

32

Fen İşleri Müdürlüğü

53.547.000,00

53.547.000,00

53.547.000,00

33

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

56.863.500,00

56.863.500,00

56.863.500,00

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

24.213.000,00

24.213.000,00

24.213.000,00

35

İtfaiye Müdürlüğü

2.500.500,00

2.500.500,00

2.500.500,00

36

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

28.890.000,00

28.890.000,00

28.890.000,00

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

547.500,00

547.500,00

547.500,00

Toplam

173.371.500,00

           

B- Gelir Bütçesi Cetveli

KODU

GELİRİN TÜRÜ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

01

Vergi Geliri

10.380.000,00

10.380.000,00

10.380.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

96.465.000,00

96.465.000,00

96.465.000,00

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

3.075.000,00

3.075.000,00

3.075.000,00

05

Diğer Gelirler

40.201.500,00

40.201.500,00

40.201.500,00

06

Sermaye Gelirleri

23.250.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

Toplam

173.371.500,00

Komisyonumuza; 173.371.500,00TL olarak gelen 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- 2025 Yılı için;

KODU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

02

Özel Kalem Hizmetleri

8.025.750,00

8.025.750,00

8.025.750,00

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.189.250,00

2.189.250,00

2.189.250,00

32

Fen İşleri Müdürlüğü

80.320.500,00

80.320.500,00

80.320.500,00

33

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

85.295.250,00

85.295.250,00

85.295.250,00

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

36.319.500,00

36.319.500,00

36.319.500,00

35

İtfaiye Müdürlüğü

3.750.750,00

3.750.750,00

3.750.750,00

36

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

43.335.000,00

43.335.000,00

43.335.000,00

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

821.250,00

821.250,00

821.250,00

Toplam

260.057.250,00

           

B- Gelir Bütçesi Cetveli

KODU

GELİRİN TÜRÜ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

01

Vergi Geliri

15.570.000,00

15.570.000,00

15.570.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

144.697.500,00

144.697.500,00

144.697.500,00

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

4.612.500,00

4.612.500,00

4.612.500,00

05

Diğer Gelirler

60.302.250,00

60.302.250,00

60.302.250,00

06

Sermaye Gelirleri

34.875.000,00

34.875.000,00

34.875.000,00

Toplam

260.057.250,00

Komisyonumuza; 260.057.250,00TL olarak gelen 2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. 01.11.2021

Feridun TEKER

Naciye İPEK

Tamer TAŞKIN

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Komisyon Üyesi