PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

1

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi:
Rapor Saati:

04.08.2023
15:15

 

 

 

 

 

Konu: Sermaye Artırımı

Komisyon İncelemesi:

Belediye Meclisimizin 2023 yılı Ağustos ayı toplantısının 04.08.2023 tarihli birleşiminde 1. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sermaye Artırımı” konulu talebinin görüşülmesine ilişkin 28.07.2022 tarihli ve E-83783809-840-2917 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;

“BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemize ait Dazkırı Kent Hizmetleri İnş. Enerji Tar. Hay. Tem. Özel Eğt. Bilişim Basım Yayın Tur. Otelcilik Org. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. giderlerini karşılayabilmesi için 1.490.000,00 TL belediye bütçesinden karşılanmak üzere sermaye artırımı konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(i) maddesi gereği görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.” Denilmektedir.

Komisyonun Görüşü:

Belediyemiz Bütçesinin 05.03.01.90 (Diğer Ödenek) kodlu bütçe ödeneğinden, belediyemize ait Dazkırı Kent Hizmetleri İnş. Enerji Tar. Hay. Tem. Özel Eğt. Bilişim Basım Yayın Tur. Otelcilik Org. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 1.490.000,00 TL ödenek aktarılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddenin b ve i bentleri gereği, görüşülerek karar verilmek üzere belediye meclisine arz olunur.

Feridun TEKER

Naciye İPEK

Tamer TAŞKIN

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Komisyon Üyesi