PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

2

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi:
Rapor Saati:

04.08.2023
15:30

 

 

 

 

 

Konu: Ek Ödenek Verilmesi

Komisyon İncelemesi:

Belediye Meclisimizin 2023 yılı Ağustos ayı toplantısının 04.08.2023 tarihli birleşiminde 2. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 yılı “Ek Bütçe” konulu talebinin görüşülmesine ilişkin 28.07.2022 tarihli ve E-83783809-840-2918 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;

“BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemizin 2023 yılı gider bütçesi içerisinde yer alan ödeneklerden yetmeyeceği anlaşılan ödeneklere ek ödenek verilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan ek bütçenin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(b) maddesi gereği görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.” Denilmektedir.

EK:

46.03.10.02 Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 01.04.01.02 Aday Çırak Ödenek Tertibi                                                         60.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.01.01 Kırtasiye Alımı Ödenek Tertibine                                            100.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.03 Elektrik Alımı Ödenek Tertibine                                              150.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.09.90 Diğer Tüketim mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine   200.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.02.01 Posta ve Telgraf Ödenek Tertibine                                             30.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.02.02 Telefon Abonelik Ödenek Tertibine                                           30.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı Ödenek Tertibine                                       50.000,00 TL.

01.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.06.01.01 Temsil Ağırlama ve Tören Ödenek Tertibine                     1.000.000,00 TL.

46.03.10.18 Yazı İşleri Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01.01.01 Temel Maaşlar Ödenek Tertibine                                               60.000,00 TL.

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01.02.01 Zam ve Tazminatlar Ödenek Tertibine                                     60.000,00 TL.

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 01.01.04.01 Sosyal Haklar Ödenek Tertibine                                                60.000,00 TL.

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Ödenek Tertibine                                             30.000,00 TL.

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.02 Sağlık Birimi Ödenek Tertibine                                                   15.000,00 TL.

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.01.01 Kırtasiye Alımı Ödenek Tertibine                                              30.000,00 TL.

01.3.9 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine                                                  10.000,00 TL

46.03.10.32 Fen İşleri Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.01.01.01 Temel Maaşlar Ödenek Tertibine                                            200.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.01.02.01 Zam ve Tazminatlar Ödenek Tertibine                                  200.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 01.01.04.01 Sosyal Haklar Ödenek Tertibine                                              100.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Ödenek Tertibine                                             30.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.02 Sağlık Birimi Ödenek Tertibine                                                   15.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.03 Elektrik Alımı Ödenek Tertibine                                           1.000.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı Ödenek Tertibine                                     500.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.07.03.03 Taşıt bakım Onarım Ödenek Tertibine                                  250.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.07.03.04 İş Makinası Onarım Ödenek Tertibine                                   250.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Bakım Onarım Ödenek Tertibine           2.500.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 06.05.07.07 Yol Yapım Gideri Ödenek Tertibine                                  50.000.000,00 TL.

06.1.0 Fonksiyonel Kod, 06.05.07.09 Diğerleri Ödenek Tertibine                                                   10.000.000,00 TL.

46.03.10.33 Diğer İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine 1.000.000,00 TL.

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımı Ödenek Tertibine                      10.000.000,00 TL.

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler Ödenek Tertibine                                    250.000,00 TL.

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri Ödenek Tertibine                             500.000,00 TL.

04.1.1 Fonksiyonel Kod, 03.07.01.90 Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine          250.000,00 TL.

 

46.03.10.34 Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01.01.01 Temel Maaşlar Ödenek Tertibine                                            150.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01.02.01 Zam ve Tazminatlar Ödenek Tertibine                                  150.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 01.01.04.01 Sosyal Haklar Ödenek Tertibine                                              100.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Ödenek Tertibine                                             30.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 02.01.06.02 Sağlık Birimi Ödenek Tertibine                                                   15.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.02.01.01 Kırtasiye Alımı Ödenek Tertibine                                              20.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine                                                 20.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.04.02.04 Mahkeme Harç Gideri Ödenek Tertibine                               250.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.05.04.01 İlan G Ödenek Tertibine                                                            100.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımı Ödenek Tertibine                                       80.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 04.02.09.01 YTL Cinsinden İç Borç Faiz Gideri Ödenek Tertibine      2.000.000,00 TL.

01.1.2 Fonksiyonel Kod, 05.03.01.90 Diğer Ödenek Tertibine                                                           2.000.000,00 TL.

46.03.10.35 İtfaiye Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

03.2.0 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine                                                   5.000,00 TL.

46.03.10.36 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kurumsal Sınıflandırmanın;

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımı Ödenek Tertibine                        250.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.01 Yakacak Alımları Ödenek Tertibine                                       250.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.03.03 Elektrik Alımı Ödenek Tertibine                                              250.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı Ödenek Tertibine                   250.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.03.01.01 Yurtiçi Yolluk Ödenek Tertibine                                                 10.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmeti Ödenek Tertibine                              4.000.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.07.01.90 Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı Ödenek Tertibine          100.000,00 TL.

01.9.9 Fonksiyonel Kod, 03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Ödenek Tertibine                            300.000,00 TL.

 

Olmak üzere toplam 88.935.000,00 TL Ek Ödenek verilmesi gerekmektedir.

Gelir karşılığı olarak;

03.01.01.99-   Diğer mal satış geliri                                                                                                         15.000.000,00 TL

05.02.02.51-   Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar                                                          15.000.000,00 TL

06.01.05.01-   Arsa Satışı                                                                                                                         58.935.000,00 TL

TOPLAM                                                                                                                                                   88.935.000,00 TL

Komisyonun Görüşü:

Dazkırı Belediyesinin, ekli listede kaynağını belirttiği 88.935.000,00 TL tutarındaki ek ödenek talebi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi ile 65. Maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Feridun TEKER

Naciye İPEK

Tamer TAŞKIN

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Komisyon Üyesi