PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

3

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi:

Rapor Saati:

07.11.2023

15.15

 

Konu: Belediyemiz 2024, 2025 ve 2026 mali yılı gelir-gider bütçesi

Komisyonun İncelemesi: Encümenin 01.09.2023 tarih ve 115 sayılı kararıyla tasarı haline getirilen, belediyemiz 2024, 2025 ve 2026 mali yılı gelir-gider bütçesi, meclisimizin 07.11.2023 tarihli toplantısında, 1’inci gündem maddesi ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edildiğinden, yapılan inceleme neticesinde;

2024, 2025 ve 2026 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61, 62, 63, 64 ve 65’inci maddeleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13’üncü maddesinde hükümler ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki ilgili hükümler çerçevesinde hazırlandığı incelenmiş olup,

2024 yılı bütçe kararnamesi üzerinde yapılan incelemede 10 maddeden oluşmuştur.

Ayrılan yedek ödenek yönetmeliğin öngördüğü şekilde gelir tahmininin %10’nunu aşmamaktadır.

2025 ve 2026 yılları Bütçeleri, 2024 yılı temel alınarak, 2025 için %50 2026 için %50 artışla düzenlendiği incelenmiştir. Buna göre:

1- 2024 Yılı için;

A- Gider Bütçesi Cetveli

KODU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

02

Özel Kalem Hizmetleri

5.837.000,00

5.837.000,00

5.837.000,00

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

1.752.000,00

1.752.000,00

1.752.000,00

32

Fen İşleri Müdürlüğü

59.883.000,00

59.883.000,00

59.883.000,00

33

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

67.689.000,00

67.689.000,00

67.689.000,00

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

31.717.000,00

31.717.000,00

31.717.000,00

35

İtfaiye Müdürlüğü

2.457.000,00

2.457.000,00

2.457.000,00

36

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

46.775.000,00

46.775.000,00

46.775.000,00

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Toplam

216.170.000,00

           

B- Gelir Bütçesi Cetveli

KODU

GELİRİN TÜRÜ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

01

Vergi Geliri

14.980.000,00

14.980.000,00

14.980.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

116.695.000,00

116.695.000,00

116.695.000,00

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

6.250.000,00

6.250.000,00

6.250.000,00

05

Diğer Gelirler

54.995.000,00

54.995.000,00

54.995.000,00

06

Sermaye Gelirleri

23.250.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

Toplam

216.170.000,00

Komisyonumuza; 216.170.000,00 TL olarak gelen 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2- 2025 Yılı için;

KODU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

02

Özel Kalem Hizmetleri

8.755.000,00

8.755.000,00

8.755.000,00

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.628.000,00

2.628.000,00

2.628.000,00

32

Fen İşleri Müdürlüğü

89.824.500,00

89.824.500,00

89.824.500,00

33

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

101.533.500,00

101.533.500,00

101.533.500,00

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

47.575.500,00

47.575.500,00

47.575.500,00

35

İtfaiye Müdürlüğü

3.685.500,00

3.685.500,00

3.685.500,00

36

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

70.162.500,00

70.162.500,00

70.162.500,00

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Toplam

324.255.000,00

           

B- Gelir Bütçesi Cetveli

KODU

GELİRİN TÜRÜ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

01

Vergi Geliri

22.470.000,00

22.470.000,00

22.470.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

175.042.500,00

175.042.500,00

175.042.500,00

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

9.375.000,00

9.375.000,00

9.375.000,00

05

Diğer Gelirler

82.492.500,00

82.492.500,00

82.492.500,00

06

Sermaye Gelirleri

34.875,00

34.875,00

34.875,00

Toplam

324.255.000,00

Komisyonumuza; 324.255.000,00TL olarak gelen 2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

3- 2026 Yılı için;

KODU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

02

Özel Kalem Hizmetleri

13.133.250,00

13.133.250,00

13.133.250,00

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

3.942.000,00

3.942.000,00

3.942.000,00

32

Fen İşleri Müdürlüğü

134.736.750,00

134.736.750,00

134.736.750,00

33

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

152.300.250,00

152.300.250,00

152.300.250,00

34

Mali Hizmetler Müdürlüğü

71.363.250,00

71.363.250,00

71.363.250,00

35

İtfaiye Müdürlüğü

5.528.250,00

5.528.250,00

5.528.250,00

36

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

105.243.750,00

105.243.750,00

105.243.750,00

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

135.000,00

135.000,00

135.000,00

Toplam

486.382.500,00

           

B- Gelir Bütçesi Cetveli

KODU

GELİRİN TÜRÜ

SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)

ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)

KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)

01

Vergi Geliri

33.705.000,00

33.705.000,00

33.705.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

362.563.750,00

362.563.750,00

362.563.750,00

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler

14.062.500,00

14.062.500,00

14.062.500,00

05

Diğer Gelirler

123.738.750,00

123.738.750,00

123.738.750,00

06

Sermaye Gelirleri

52.312.500,00

52.312.500,00

52.312.500,00

Toplam

486.382.500,00

Komisyonumuza; 486.382.500,00TL olarak gelen 2026 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. 07.11.2023

Feridun TEKER

Naciye İPEK

Tamer TAŞKIN

Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Komisyon Üyesi